Kasa og Strand sameige, utleie av fiske og rypejakt med hytter

::: Meny :::

 


Hovedside    
utleie av jakt & fiske > 

Tilkomst > 

Områdene > 
Vølodalen -
Steinbusjøen -
Øyangen -

Jakt & fiskekart> 

Bildegalleri > 

Tilbudsskjema > 

Kontakt oss > 

Linker > 

 

Send oss ditt tilbud

Her kan du sende inn et tilbud til oss.
Tilbud kan også sendes pr. post. Vår postadresse finner du her >.

Området kan leies ut oppdelt eller det kan gis inn tilbud samlet.
Se kart over området og inndeling i områder.

Utleieperiode
Denne er for alle områdene eller samlet for hele området fra og med år 2005.
Det kan gis inn tilbud for de enkelte områdene eller samlet for ett år i gangen eller maksimalt 5 år.

Tilbud og kontraktsforhold
Kasa og Strand sameige forbeholder seg retten til og anta eller avvise et hvert tilbud. Dersom Kasa og Strand sameige antar et tilbud utformes leiekontrakt som partene signerer etter forhandlinger. Den eller de som inngår kontrakt har ikke anledning til utleie til tredjepart.
Brudd på kontraktsforhold med forsett eller med forsett brudd på offentlige lover og regler medfører automatisk oppsigelse av kontraktsforhold og opphør av rettigheter i henhold til inngått kontrakt. Den eller de som inngår kontrakt plikter å gjøre seg kjent med de til enhver tid offentlige lover og regler og bestemmelser for jakt og fiske gjeldende innen kommunen.

Betalingsbetingelser
Innbetaling årlig til Kasa og Strand sameige før 1.07. gjeldende år - (tidligst år 2005. da leieforholdet starter.)

Tilbudet må inneholde
Navn og adresse på de som er med på tilbudet. Bruk kommentarfeltet dersom det er flere deltagere. Fast telefon, kontortelefon eller mobiltelefon og e-postadresse.

* = Påkrevde felter

  Navn: *
  Adresse: *
  Postnr.: *    Poststed:
  Telefon: *
  E-post:
     
 
Område:  Utleie av:  Tilbud 1 år:  Tilbud 5 år: 
Vølodalen Fiske og rypejakt
Steinbusjøen Rypejakt
Øyangen Rypejakt
     
  Kommentar:
   
  

 

 

Kasa og Strand sameige 2977 Øye, Vang i Valdres, e-post

Design ©Franks Grafikk 2977 Øye T: 613 68 727