Kasa and Strand Joint Ownership,
rental of fishing and grouse-hunting, with cabins.

::: Menu :::

 


Index  
rental of fishing & 
grouse-hunting > 

Arrival > 

Areas > 
Vølodalen -
Steinbusjøen -
Øyangen -

Hunting & fishingmap > 
Vølodalen - 
Steinbusjøen - 
Øyangen - 

Picture gallery > 

Contact form > 

Contact us > 

Links > 
 

Hunting and fishing map for the area.

Vølodalen – Northern area
Dette området er på 38.800 mål, jakt og fiske leies ut samlet. Fiske i Bygdin og de uregluerte tjerna Vølodalen og Dryllin. Området har totalt 3 hytter.
Large map >.


Steinbusjøen – Central area

Arealet rundt Steinbusjøen er på 48.900 mål. I dette området har vi én hytte i enkel standard.
Large map >.


Øyangen – Southern area

Øyangområdet er vårt minste areal på 27.100 mål. Hytte i stølsområdet Jonsgardstølen kan leies separat av grunneier.
Large map >.

   

Kasa og Strand sameige 2977 Øye, Vang i Valdres, e-mail

Design ©Franks Grafikk 2977 Øye T: 613 68 727